Badanie czystości oleju hydraulicznego

 

Nowoczesne i bardzo dokładne układy hydrauliczne wymagają najwyższej czystości olejów hydraulicznych, która powinna być systematycznie sprawdzana. Luzy technologiczne na tłoczkach pomp czy suwakach rozdzielaczy i zaworów wynoszą od 2 do 8um.

Jeśli ciecz hydrauliczna jest zanieczyszczona, może ona powodować nieprawidłową pracę urządzeń i ich szysze zużycie. A pamiętajmy, że mamy tu do czynienia z bardzo drogimi elementami. Statystyki wskazują, że aż 80% awarii urządzeń hydraulicznych jest wywołana zanieczyszczonymi olejami hydraulicznymi.

Zanieczyszczenia w układzie hydraulicznym mogą pochodzić z zewnątrz – na przykład przy napełnianiu układu olejem bez określonej klasy czystości – lub mogą powstawać w wyniku zmęczeniowego zużycia elementów współpracujących.

Podstawowym obowiązkiem służb odpowiedzialnych za prawidłową eksploatację układu hydraulicznego w urządzeniu jest:

  • napełnienie układu olejem o określonej klasie czystości
  • dbałość o regularne dokonywanie wymian filtrów hydraulicznych
  • bezwzględne przeprowadzanie filtracji olejów w układzie w przypadku mechanicznego zniszczenia elementów roboczych, np. pomp, rozdzielaczy itp.

W zakresie czystości olejów obowiązuje norma europejska ISO 4406 lub równie często spotykana norma amerykańska NAS 1638. Klasyfikuje ona oleje do poszczególnych grup w zależności od zawartych w oleju zanieczyszczeń:

tabela_normy_czystosci_oleju

Osiąganie dużej żywotności elementów hydraulicznych będzie uzależnione w zdecydowanym stopniu od stałego nadzoru nad utrzymaniem właściwej klasy czystości oleju w układzie. Okresowe sprawdzanie klasy czystości oraz dokonywanie filtracji eliminuje kosztowne wymiany olejów.