Sprzedaż i serwis hydrauliki siłowej – kontakt

Jeśli zainteresowała Państwa oferta firmy Hydro-Tor, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem i sklepem Parker-Store w Toruniu i w Gdyni. Zajmujemy się produkcją i sprzedażą elementów hydrauliki siłowej takich jak agregaty, siłowniki i filtry hydrauliczne. Świadczymy również usługi serwisowe – podejmujemy się naprawy słowników, zakuwania przewodów oraz pomiarów czystości oleju.

Zapewniamy fachowe doradztwo techniczne i pomoc w doborze odpowiednich pomp tłocznych, zaworów i rozdzielaczy hydraulicznych oraz innych potrzebnych akcesoriów.

Adres Hydro-Tor Sp. z o.o.

 • Chrobrego 12A
 • 87-100 Toruń

Tel. / fax. / e-mail

 • biuro@hydro-tor.pl
 • Tel: +48 56 658 90 77
 • Fax: +48 56 623 00 83
 • Prezes spółki: +48 501 139 935
 • Dyrektor techniczny: +48 606 218 586
 • Dyrektor ds. rozwoju: +48 503 785 052

Parker Store Toruń

parkerstore_logo_small

Zapraszamy Klientów z Gdyni i Trójmiasta do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą. Jesteśmy producentem najwyższej klasy hydrauliki siłowej, w tym pomp iniekcyjnych, agregatów i silników hydraulicznych oraz mieszalników bentonitu. Proponujemy również usługi naprawy siłowników hydraulicznych i innego sprzętu oraz profesjonalnego zakuwania przewodów.

Adres oddziału

 • ul. Hutnicza 11E
 • 81-061 Gdynia

Tel. / fax. / e-mail

 • gdynia@hydro-tor.pl
 • Tel: +48 58 781 28 28
 • Fax: +48 58 781 28 28
 • Dyrektor oddziału: +48 501 529 167
 • Szef Parker-Store: +48 502 810 035

Parker Store Gdynia

Parker Store Gdynia

Sklep Parker-Store w Toruniu

adres:
87-100 Toruń
ul. Chrobrego 12A

telefon:
+48 56 658 90 77

fax:
+48 56 658 90 77

Hose Doctor:
+48 56 658 90 77

e-mail:
biuro@hydro-tor.pl
strona WWW:
http://www.hydro-tor.pl

adres:
80-061 Gdynia
ul. Hutnicza 11E
telefon:
+48 58 781 28 28
+48 502 810 035
fax:
+48 58 781 28 28

e-mail:
gdynia@hydro-tor.pl
strona WWW:
http://www.hydro-tor.pl

 • Centrum inżynieryjne PARKER STORE
 • Mobilne Pogotowie Techniczne 24h HOSE DOCTOR
 • Realizowanie wizyt technicznych do klientów
 • Kompletnie wyposażony warsztat techniczny
 • Zakuwanie przewodów hydraulicznych
 • Lokalny magazyn produktowy o odpowiedniej wartości
 • Tworzenie magazynu produktów pod potrzeby klienta
 • Internetowe konta dla klientów PARKER STORE on-Line
 • Bezpośredni dostęp do europejskiego magazynu firmy PARKER

Certyfikat dystrybutora PARKER

Parker-Store w Gdyni

O firmie

Zakład Hydrauliki Siłowej HYDRO-TOR jest firmą produkcyjno-handlową z siedzibą w Toruniu oraz Oddziałem w Gdyni. Głównym atutem firmy jest wieloletnie doświadczenie załogi w dziedzinie hydrauliki siłowej oraz produkcji specjalistycznych maszyn i urządzeń. Oprócz sprzedaży produktów firmy Parker Hannifin, firma produkuje agregaty hydrauliczne spalinowe i elektryczne, siłowniki, pompy iniekcyjne, mieszalniki i osprzęty koparkowe.
Posiadamy bardzo dobrze zorganizowany serwis świadczący szerokie usługi u klienta. Własne biuro konstrukcyjne umożliwia nam podejmowanie nowych innowacyjnych tematów, rozwiązując złożone problemy napędów hydraulicznych i budowy maszyn.

Warsztat ParkerStore w Gdyni

Dlaczego warto z nami współpracować

Bardzo ważną częścią wsparcia naszych klientów jest dostarczanie usług i serwisu. Nie ograniczamy się jedynie do sprzedaży produktu, lecz rozwiązania problemów oraz dostarczaniem modyfikacji podnoszących produktywność. Wśród wszystkich dostępnych w polskiej sieci Parker Store®, nasz oferuje następujący serwis techniczny:

Hose Doctor w ParkerStore

Serwis dostępny w tym Parker Store

 • Zakuwanie przewodów hydraulicznych od ręki
 • Testy ciśnieniowe przewodów hydraulicznych
 • Diagnostyka układów hydraulicznych
 • Nabijanie akumulatorów hydraulicznych
 • Pomiar czystości oleju hydraulicznego
 • Filtracja brudnego oleju hydraulicznego
 • Napełnianie układu czystym olejem hydraulicznym
 • Montaż instalacji rurowych hydraulicznych

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Kto jest administratorem danych osobowych?

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma
  HYDRO-TOR Zakład Hydrauliki Siłowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chrobrego 12A, 87-100 Toruń, NIP: 8792673798, REGON: 341571520. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej oraz elektronicznej na adres: ul. Chrobrego 12A, 87-100 Toruń, e-mail: biuro@hydro-tor.pl
 2. Firma HYDRO-TOR Zakład Hydrauliki Siłowej Sp. z o.o.. powołała Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail biuro@hydro-tor.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Chrobrego 12A, 87-100 Toruń.
 3. Pełnomocnik nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

Przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, f, RODO, tj.:

 1. W celu zawarcia i wykonywania umowy a także po jej zakończeniu w celu zapewnienia sprawnej obsługi posprzedażowej. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt.b, w skrócie „wykonanie umowy”).
 2. W celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np.:
  1. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych
  2. udzielanie odpowiedzi na reklamacje
 3. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
  1. przez czas wykonania obowiązków np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt.c, w skrócie„obowiązek prawny”)
  2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt.c, w skrócie „obowiązek prawny”)
 4. W celach wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu np.:
  1. dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres przez który przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt.f, w skrócie „nasz prawnie uzasadniony interes”)
  2. marketingu bezpośredniego, tj. kierowania treści marketingowych i ofert promocyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt.f, w skrócie „nasz prawnie uzasadniony interes”)
  3. prowadzenia przez nas bazy potencjalnych kontrahentów, uwzględniającej Pani/Pana dane osobowe, jako przedstawiciela kontrahenta, i nawiązywania współpracy z tymi kontrahentami w przyszłości lub zarządzania zgodami w zakresie przetwarzanych danych osobowych. (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt.a tj. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz na podstawie prawnej: art. 6 ust.1 pkt.f, w skrócie „nasz prawnie uzasadniony interes”)
  4. tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne; (podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt.f, w skrócie „nasz prawnie uzasadniony interes”)
 5. Z danych będących naszym prawnie uzasadnionym interesem lub danych uzyskanych na podstawie zgody osoby której dotyczą będziemy korzystać do czasu cofnięcia zgody, podjęcia decyzji o wykreśleniu lub usunięcia danego kontrahenta z bazy danych lub zaprzestania prowadzenia bazy kontrahentów. Z zależności od tego co nastąpi później.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty  realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, usługi transportowe, kurierskie lub pocztowe a w zakresie dochodzenia naszych roszczeń kancelarie prawne, firmy windykacyjne oraz biura informacji gospodarczej. Odbiorcami Pani/Pana danych będą również organy uprawnione do ich otrzymania.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowych. Dane mogą zostać przekazane w procesie zawierania i wykonywania łączącej nas umowy. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b , w skrócie „wykonanie umowy”). Przekazanie danych nastąpi w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać poprzez:

 1. kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@hydro-tor.pl
 2. za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Chrobrego 12A, 87-100 Toruń

Jakie przysługują Państwu prawa?

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym w celu zawarcia umowy. Brak podania tych danych skutkował będzie brakiem możliwości zawarcia umowy. W innym przypadku niż zawarcie i wykonanie umowy, podanie danych jest dobrowolne. Jednak brak ich podania może spowodować, że kontrahent nie będzie mógł widnieć w prowadzonej bazie kontrahentów.

W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem

Mieczysław Gorzoch

Prezes Zarządu Komplementariusza

obowiązująca od 01.01.2018r.

I Definicje

 1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 2. Serwis – oznacza stronę internetową pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie bipromasz.pl (lub innych, dzierżawionych przez firmę Hydro-Tor Sp. z o.o. Sp. k., zawierających w nazwie słowo „Hydro-Tor”)
 3. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego, Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

II Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu jest firma Hydro-Tor Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Toruniu, ul. Chrobrego 12A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem: KRS – 0000279758, NIP: 551-248-66-69, REGON: 120453770.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Home.pl
  4. Poprzez gromadzenie statystyk w systemie GoogleAnalytics.
 3. Serwis nie prowadzi rejestracji użytkowników, nie tworzy kont użytkowników, ani nie gromadzi ich danych osobowych, e-maili, czy haseł.
 4. Informacje, w tym dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularza kontaktowego, służą wyłącznie celom kontaktowym i zapisywane są w logach serwera.

III informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, itp.)
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.

IV informacje o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze stron internetowych; cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

V logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych przez firmę Home.pl.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
  8. dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  9. dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VI udostępnianie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VII. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Google Chrome
  3. Safari
  4. Mozilla Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (IOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ
PRACOWNIKA HYDRO-TOR SP. Z O.O.

zwany dalej Kodeksem Etyki

Szanowni Państwo,

Zarząd Firmy HYDRO-TOR Sp. z o.o. dążąc do ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz podnoszenia prestiżu HYDRO-TOR Sp. z o.o. opracował i przyjął Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika.

Kodeks ten wyznacza normy i wartości etyczne wyrażające standardy postępowania pracowników na rzecz wypełniania misji spółki oraz realizacji jej strategii. Każdy pracownik HYDRO-TOR Sp. z o.o. jest zobowiązany do przestrzegania wymogów Kodeksu Etyki, niezależnie od zajmowanego stanowiska w strukturze firmy.

Kodeks ten powstał, aby łatwiej było zorientować się, jakie postępowanie i zachowanie powinno być uznane za właściwe. Powinien on także uświadamiać problemy etyczne, z jakimi można spotkać się w codziennej pracy. Dewizą właściwego postępowania jest szlachetność i uczciwość. Zależy ono od obiektywizmu i wrażliwości na to, jak widzą nas inni i jak mogą interpretować nasze działania.

Z poważaniem
Mieczysław Gorzoch
Prezes Zarządu Komplementariusza
HYDRO-TOR Sp. z o.o.

Zasady ogólne

 1. HYDRO-TOR Sp. z o.o. rozwija się w oparciu o wartości, zasady postępowania oraz wzorce zachowań zapewniające szacunek dla wszystkich Kontrahentów i Pracowników oraz społeczności lokalnych.
 2. Wszystkich pracowników HYDRO-TOR Sp. z o.o. zobowiązuje się do postępowania zgodnie z postanowieniami Kodeksu Etyki. Od członków kadry kierowniczej wyższego szczebla oczekuje się, aby własnym przykładem popularyzowali zasady Kodeksu Etyki wśród pracowników, a także stosowali się w praktyce do głoszonych wartości.

Wartości HYDRO-TOR Sp. z o.o.

 1. Dążymy do osiągnięcia doskonałości i wysokich wyników poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług. HYDRO-TOR Sp. z o.o. kieruje się następującymi zasadami zarządzania: odpowiedzialność i uczciwość, otwarta komunikacja, szczerość, dzielenie się umiejętnościami, partnerska współpraca oraz inicjatywa.
 2. Fundamentalną zasadą, której hołduje HYDRO-TOR Sp. z o.o., jest szacunek dla ludzi i ich prawa do prywatności. Opowiada się również za tolerancją niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, rasy, płci, kultury, niepełnosprawności, wieku lub stanu cywilnego, przekonań religijnych, politycznych lub też przynależności do organizacji związkowych.

Relacje z Pracownikami

 1. HYDRO-TOR Sp. z o.o. wierzy w lojalność, uczciwość, motywację, umiejętności, inicjatywę i poczucie odpowiedzialności swoich pracowników.
 2. Zapewniamy swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz stanowiska pracy, jak również tworzymy warunki sprzyjające rozwojowi ich potencjału zawodowego i poczucia osobistej odpowiedzialności.
 3. Zachęcamy pracowników do dzielenia się wiedzą, rozwijania współpracy i wypracowywania innowacyjnych rozwiązań.
 4. Pracujemy w zespołach złożonych z ludzi pochodzących z różnych kultur, o zróżnicowanym wykształceniu, których umiejętności i zdolności odpowiadają potrzebom Spółki. W szczególności dążymy do przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji przy zatrudnianiu i awansowaniu osób.
 5. Każdy z pracowników bez względu na zajmowane stanowisko nie może uchylać się od ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 6. Pracownicy pozostający w stosunku pracy na podstawie umowy, zlecenia lub umowy o podobnym charakterze mają obowiązek należycie dbać o powierzone mienie, racjonalne jego wykorzystanie oraz oszczędne gospodarowanie materiałami, narzędziami i innymi środkami pracy.
 7. Zasady systemu wynagradzania są tak skonstruowane, aby uwzględniać wkład indywidualny każdego pracownika. Spółka docenia wysiłki osób mających wkład w sukces firmy poprzez stosowanie reguł przejrzystej i czytelnej polityki wynagradzania.
 8. Zarząd HYDRO-TOR Sp. z o.o. wszystkie zgłoszone przypadki nieprzestrzegania niniejszego Kodeksu będzie odpowiednio analizował z zachowaniem należytej staranności.

Wytyczne dotyczące indywidualnych zachowań

 1. HYDRO-TOR Sp. z o.o. oczekuje od wszystkich swoich pracowników i kadry zarządzającej, by przy wypełnianiu swoich obowiązków byli lojalni, uczciwi, bezstronni i profesjonalni.
 2. Od każdego, kto pracuje na rzecz Spółki, niezależnie od obszaru działalności czy też zakresu odpowiedzialności, oczekuje się, aby dążył do doskonałości i stale dbał o podnoszenie swoich kwalifikacji, efektywności i rozwijał umiejętność innowacyjnego myślenia.
 3. Każdy pracownik ma swój udział w tworzeniu i utrzymaniu wydajnego środowiska pracy, między innymi poprzez efektywną komunikację, wspieranie inicjatyw współpracowników oraz pracę zespołową.
 4. Każdy pracownik, który dowie się o jakimkolwiek przypadku oszustwa, nadużycia lub innego działania na szkodę Spółki zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie w pierwszej kolejności swojego bezpośredniego przełożonego, a jeżeli to jest niemożliwe – przełożonego wyższego szczebla.

Konflikt interesów

 1. Kadra kierownicza i pracownicy unikają sytuacji, w których ich osobiste interesy albo interesy osób prawnych lub fizycznych, z którymi są związani czy spokrewnieni, pozostawałyby w konflikcie z interesem Spółki.
 2. Jeżeli sytuacja taka jest nieunikniona, od pracowników oczekuje się, by działali zgodnie ze swoim sumieniem oraz poczuciem lojalności wobec Spółki, a także, aby informowali o konflikcie interesów swojego bezpośredniego przełożonego.

Relacje z Inwestorami

HYDRO-TOR Sp. z o.o. ubiegając się o zamówienia publiczne przestrzega ustalonych zasad, a w szczególności:

 1. Nie wpływa na osoby podejmujące decyzje poprzez obiecywanie im korzyści lub dawanie gratyfikacji finansowych;
 2. Określa w swojej ofercie warunki merytoryczne, które jest w stanie faktycznie spełnić.
 3. Ustala realne terminy z podaniem ceny zapewniającej pokrycie kosztów oraz stosownej marży.
 4. Rzetelnie prezentuje w swojej ofercie dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia.
 5. Nie stosuje metod dyskryminacji konkurentów.

Relacje z Kontrahentami

 1. HYDRO-TOR Sp. z o.o. dąży do budowania długotrwałych relacji z dostawcami i podwykonawcami w celu zapewnienia najwyższego poziomu usług świadczonych Kontrahentom.
 2. Dostawców wybieramy starannie i na podstawie kryteriów merytorycznych, oczekując od nich przy tym działania w zgodzie z wymogami etyki.
 3. Kadra kierownicza i pracownicy dbają o przestrzeganie zasad lojalności, bezstronności i uczciwości w relacjach z kontrahentami, dostawcami i podwykonawcami.
 4. Zabrania się przyjmowania indywidualnych prezentów których wartość przekracza 20 EURO lub innych korzyści (np. wycieczki zagraniczne lub krajowe).
 5. W przypadku otrzymania propozycji osobistej korzyści majątkowej, bądź świadczenia, których wartość przekracza 30 PLN pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zarządu Spółki.
 6. Kadra kierownicza oraz pracownicy nie angażują się w żadne nielegalne działania, w tym także nie uczestniczą w działaniach o charakterze korupcyjnym.
 7. Pracownicy negocjujący umowy z firmami zewnętrznymi podejmują wszelkie działania, by zapewnić rzetelność podawanych informacji i oświadczeń.
 8. Przed podjęciem jakichkolwiek wiążących dla Spółki zobowiązań, pracownicy dokładają wszelkich starań, aby w zapisach umowy interesy HYDRO-TOR Sp. z o.o. zostały właściwie zabezpieczone.
 9. Wszystkie informacje uzyskane od kontrahentów – dostawców, podwykonawców Spółka uważa za poufne.

Relacje z konkurencją

 1. HYDRO-TOR Sp. z o.o. wierzy w zasadę uczciwej konkurencji – jako kluczowego czynnika rozwoju i innowacji – co oznacza postępowanie fair i wygrywanie z konkurencją poprzez wysoką jakość oferowanych usług.
 2. W kontaktach z konkurencją pracownicy Spółki unikają sytuacji umożliwiających przekazywanie poufnych informacji handlowych, dotyczących firmy lub danych innego rodzaju.

Ze środowiskiem naturalnym i społecznościami lokalnymi

 1. HYDRO-TOR Sp. z o.o. szanuje środowisko naturalne i kulturowe kraju. Jako firma świadoma zagrożeń natury ekologicznej, stara się kontrolować zużycie energii i innych zasobów naturalnych, a także uwzględniać kwestie ochrony środowiska w prowadzonej działalności.
 2. HYDRO-TOR Sp. z o.o. przestrzega obowiązujących przepisów prawa i tego samego oczekuje od swoich pracowników.
 3. Powstrzymujemy się od finansowania partii politycznych i organizacji o charakterze politycznym.
 4. Nie tolerujemy korupcji.
 5. HYDRO-TOR Sp. z o.o. bierze pod uwagę interesy otoczenia w szczególności stara się utożsamiać interes własny z interesem środowiska lokalnego.
 6. HYDRO-TOR Sp. z o.o. wspiera w miarę możliwości społeczność lokalną, organem posiadającym uprawnienia decyzyjne dotyczące sponsoringu i działalności charytatywnej jest Zarząd.

Ochrona majątku Spółki

 1. Kadra kierownicza i pracownicy są zobowiązani do zapewnienia w miarę swoich możliwości właściwej ochrony własności materialnych, intelektualnych i aktywów HYDRO-TOR Sp. z o.o., jak również praw własności, projektów oraz know-how Spółki.
 2. Kadra kierownicza i pracownicy są odpowiedzialni za zapewnienie, że zasoby HYDRO-TOR Sp. z o.o. wykorzystywane właściwie, że majątek firmy jest zabezpieczony oraz, że czynione są wszelkie starania w celu uniknięcia jakichkolwiek strat i nadużyć. Podczas używania środków udostępnionych im do pracy, pracownicy powinni działać dla dobra Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi w HYDRO-TOR Sp. z o.o. zasadami.
 3. Kadra kierownicza i pracownicy, którzy mają dostęp do informacji poufnych, zarówno w ramach swojej codziennej pracy, jak i przypadkowo, powinni przedsięwziąć wszystkie dostępne im środki, by zapewnić zachowanie poufności tych informacji. Oczekujemy tego także od byłych pracowników Spółki.

Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski oraz opinie, dotyczące wypełniania zawartych w niniejszym Kodeksie Etyki treści mogą być składane w każdej formie bezpośrednio do Zarządu HYDRO-TOR Sp. z o.o.
 2. Wszystkie otrzymane uwagi będą traktowane jako poufne.

Postanowienia końcowe

 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników HYDRO-TOR Sp. z o.o. do przestrzegania zapisów niniejszego Kodeksu.
 2. Każde naruszenie wymienionych w Kodeksie Etyki zasad będzie uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu kodeksu pracy.

Kodeks wchodzi w życie z dniem 01.10.2018 r.