Pomiar czystości oleju

Nowoczesne i bardzo dokładne układy hydrauliczne wymagają najwyższej czystości olejów hydraulicznych, która powinna być systematycznie sprawdzana. Luzy technologiczne na tłoczkach pomp czy suwakach rozdzielaczy i zaworów wynoszą od 2 do 8um.

Jeśli ciecz hydrauliczna jest zanieczyszczona, może ona powodować nieprawidłową pracę urządzeń i ich szysze zużycie. A pamiętajmy, że mamy tu do czynienia z bardzo drogimi elementami. Statystyki wskazują, że aż 80% awarii urządzeń hydraulicznych jest wywołana zanieczyszczonymi olejami hydraulicznymi.

Zanieczyszczenia w układzie hydraulicznym mogą pochodzić z zewnątrz – na przykład przy napełnianiu układu olejem bez określonej klasy czystości – lub mogą powstawać w wyniku zmęczeniowego zużycia elementów współpracujących.

Podstawowym obowiązkiem służb odpowiedzialnych za prawidłową eksploatację układu hydraulicznego w urządzeniu jest:

  • napełnienie układu olejem o określonej klasie czystości
  • dbałość o regularne dokonywanie wymian filtrów hydraulicznych
  • bezwzględne przeprowadzanie filtracji olejów w układzie w przypadku mechanicznego zniszczenia elementów roboczych, np. pomp, rozdzielaczy itp.

W zakresie czystości olejów obowiązuje norma europejska ISO 4406 lub równie często spotykana norma amerykańska NAS 1638. Klasyfikuje ona oleje do poszczególnych grup w zależności od zawartych w oleju zanieczyszczeń:

ISO 4406Liczba cząstek 10 um w 1 cm3NAS 1638Urządzenia hydrauliczne
26/23140 000Układy o bardzo małej precyzji, pracujące do 10 MPa.
25/2385 000
23/2014 000
21/184 50012
20/182 400
20/172 30011Proste układy hydrauliczne niskociśnieniowe do 16 MPa.
20/161 400
19/161 20010Pompy zębate, siłowniki, zawory dławiące.
18/155809
17/142808Pompy tłoczkowe i łopatkowe. Zawory proporcjonalne.
16/131407
15/12706Układy wysokociśnieniowe do 32 MPa z elementami proporcjonalnymi i dużym obciążeniem roboczym.
14/1240
14/11355
13/10144
3
12/852Bardzo precyzyjne układy hydrauliczne powyżej 32 MPa.
10/83
10/72,31
10/61,4
9/61,20
8/50,600
7/50,3
6/30,14
5/20,14

Osiąganie dużej żywotności elementów hydraulicznych będzie uzależnione w zdecydowanym stopniu od stałego nadzoru nad utrzymaniem właściwej klasy czystości oleju w układzie. Okresowe sprawdzanie klasy czystości oraz dokonywanie filtracji eliminuje kosztowne wymiany olejów.

Kategoria
Serwis olejów hydraulicznych, Usługi