Zawór SVH102
odłączający

Zawór przelewowy sterowany pośrednio z regulacją proporcjonalną.

Ciśnienie otwarcia zaworu jest proporcjonalne do napięcia sterującego 0..10VDC podawanego na wejście karty sterującej PCD00A-400.

Zawory serii VBY*K są zaworami ciśnieniowymi sterowanymi pośrednio z drenażem zewnętrznym. Drenaż zewnętrzny umożliwia stosowanie ich zarówno jako zaworów przelewowych jak i sekwencyjnych.

Zawór ciśnieniowy SVH102 jest zaworem ciśnieniowym otwierającym drogę przepływu od portu (2) do portu (3) po podaniu ciśnienia większego od regulowanej nastawy zaworu na port (1). Zawór nie ma wewnętrznego przepływu z portu (1) do portów (2) i (3). Nastawę zaworu wykonuje się wkręcając śrubę regulacyjną (kluczem imbusowym lub pokrętłem). W przypadku wzrostu ciśnienia ponad nastawioną wartość, zawór przesterowuje się kierując olej od portu (2) do portu (3). Zależnie od sposobu podłączeń portu sterowania (1) zawór pełni różnorodne funkcje: przyłączanie, odłączanie obwodów hydraulicznych, sekwencyjne zasilanie odbiorników, itp.

zawor_cisnieniowy_svh102_opis

  • Przepływ maksymalny – 56.3 l/min
  • Ciśnienie maksymalne – 380 bar
  • Zakres regulacji ciśnienia – 6.9-69 bar / 6.9-138 bar / 13.8-207 bar / 13.8-345 bar
  • Porty przyłączeniowe P i T – 1/2 BSP
  • Masa naboju – 0,45 kg
  • Masa naboju z korpusem – 1,22 kg
  • Ciecz robocza – olej mineralny

Spadek ciśnienia w funkcji przepływu.
zawor_cisnieniowy_svh102_wykres

Warunki pomiaru:
Olej mineralny o lepkości 32 cSt, w temperaturze 38 C

zawor_cisnieniowy_svh102_wymiary1

zawor_cisnieniowy_svh102_wymiary2

Warunki zabudowy zaworu:

zawor_cisnieniowy_svh102_wymiary3

Zawór ciśnieniowy typ SVH102 – [sposób regulacji] – [zakres ciśnień] – [korpus]

[sposób regulacji]
K – śruba regulacyjna
S – pokrętło

[zakres ciśnień]
10 – 6.9-69 bar
20 – 6.9-138 bar
30 – 13.8-207 bar
50 – 13.8-345 bar

[korpus]
8B – z korpusem,
Pominąć oznaczenie jeśli sam nabój